Tømming/Slamsuging

Vår kombibil er 195cm høyt og kan kjøres inn i garasjeanlegg og P-Hus.

Bilen er utstyrt med slamsuger og høytrykksspyler utstyr. Dette gjør at vi kan utføre tømming og rengjøring av slamkummer/rister, pumpekum etc.

Ta kontakt for tømming eller tømmeavtale: 93451166 eller post@rordoktor.no